Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1: Fotograaf

– Zus.fotografie zal met professionele apparatuur de reportage verzorgen.

– Zus.fotografie zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

– Zus.fotografie zal de opdracht naar beste vermogen en inzicht uitvoeren, in de style waarin ze gebruikelijk werkt.

– Zus.fotografie levert de beelden af in haar eigen bewerkings stijl.

– Zus.fotografie is niet verantwoordelijk voor een binnen locatie. De klant zorg voor een binnen locatie als dit nodig is bij bijv. regenachtige dag of kou. 

Artikel 3: Producten en levering

– Zus.fotografie stuurt na een reportage een preview van 5 bewerkte foto’s.

– Zus.fotografie levert het aantal foto’s wat in het pakket beschreven staat.

– Zus.fotografie levert haar bestanden digitaal en/of op USB.

– Zus.fotografie levert geen RAW-bestanden.

– Zus.fotografie hanteert bij een reportage een geschatte levertijd van 3 weken, en bij een bruidsreportage een geschatte levertijd van 6 weken.

– Kiest u een pakket met album, dan zal Zus.fotografie na levering van de foto’s een eerste ontwerp maken van jullie album. 

– Het bruidspaar mag het album aanpassen tot het naar wens is, dit kan maximaal 2 keer kosteloos.

– Zus.fotografie stuurt het album op naar de leverancier na uw goedkeuring. Het album is na goedkeuring binnen 3 weken bij u in huis.

Artikel 4: Aanbetaling

– Zus.fotografie vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 350 euro.

– De aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

– Zus.fotografie levert haar producten nadat de betaling ontvangen is.

Artikel 5: Auteursrecht en privacy

– Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Zus.fotografie. De foto’s mogen altijd vrij gebruikt worden. Commercieel gebruik van foto’s graag in overleg met Zus.fotografie.

– De foto’s mogen niet extra bewerkt of uitgesneden worden. Mocht Zus.fotografie waarnemen dat dit wel gebeurt, dan wordt u hier op aangesproken.

– Zus.fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

Artikel 6: Portretrecht

– Zus.fotografie heeft het recht om de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties.

– Als de beelden niet gepubliceerd mogen worden komt daar 20% van het bedrag in rekening.

– Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

Artikel 7: Annulering

– Bij annulering van de bruidsfotografie overeenkomst door het bruidspaar houd Zus.fotografie de reserveringskosten van 350 euro.

Artikel 8: Ziekte

– In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor Zus.fotografie de opdracht zelf niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een andere datum met jullie overleggen of een vervangend fotograaf regelen die werkt in dezelfde stijl. De foto’s en eventueel album worden altijd door Zus.fotografie bewerkt en gemaakt.

Zus.fotografie houdt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig door Zus.fotografie aan de klant medegedeeld.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram